Nasze prace przyciągają uwagę !

Slide background
Slide background
Slide background

Makiety Wystawowe

Wykonujemy profesjonalne makiety wystawowe i  prezentacyjne. Takie makiety idealnie przyciągają uwagę odwiedzających np. targi, wystawy muzealne, parki edukacyjne, centra nauki.  W tętniącym życiem przestrzeni wystawowej są nieocenionym atutem w celu promowania danej działalności. Pełnia funkcje dydaktyczną. Widz ma możliwość w sposób bezpośredni obcować z prezentowaną makieta poprzez interakcje.

Typy Makiet Wystawowych

Makiety Historyczne

Makiety Edukacyjne

Repliki Prezentacyjne

Makiety Audiowizualne

Makiety Interaktywne

Makiety Multimedialne